CIVIL TÁRSADALOMKUTATÁS

CIVIL TÁRSADALOMKUTATÁS

HOGYAN LÁTJA A LAKOSSÁG KÉPVISELETE SZINVONALÁT

Hogyan látja a lakosság a képviseletük színvonalát, az érdekeik figyelembe vételét a helyi és országos döntéshozatal során? A Civilek Szövetsége Egyesület  demokrácia projektjei társadalmi megalapozottságának elemzésére 2023. november közepén reprezentatív közvélemény kutatást készíttetett a 21 Kutató Központtal. Az 1200 megkérdezett válaszaiból érdekes kép rajzolódik ki.

Arra a kérdésre, hogy a választott képviselők mennyire a megkérdezettek érdekében járnak el, valóban az ő érdekeiket képviselik-e, az öt fokozatú skálán a válaszadók 59%  nemet, vagy az inkább nemet jelölte meg. Míg az igent, vagy az inkább igent mindössze 19%. Érdekes volt egyes réteg bontások eredménye. Az aktív munkavállalói korú 30-50 évesek körében ez az arány 67%-16%. Tehát ennek a korcsoportnak a kétharmada szerint a képviselőik nem az ő érdekeiket képviselik. A párt preferenciával rendelkező két nagyobb tömb válaszaiból az ellenzéki szavazók 70%-a kifejezetten negatívnak ítéli a helyzetet, a kormánypártiak körében is viszonylag magas, 36% ez az arány.

Megkérdeztük, hogy a mindenkori kormány döntéshozói milyen mértékben vonják be az érintett civil szervezeteket a döntéseikbe? A válaszadók többsége ebben a témában is inkább elégedetlenek 62% nemmel és mindössze 15% válaszolt igennel. Itt kiemelkedően erős az ellenzéki szavazók 80%-os negatív vélemény.

Kiváncsiak voltunk arra is, hogy a válaszadók mennyire támogatnák, hogy törvényeket csak úgy lehessen elfogadni, hogy azok előkészítésébe be kell vonni az érintettek jelentősebb civil szervezeteit. 69% támogatná mindössze 15% ellenében. Itt is kimagasló az ellenzéki szavazók magas elvárási igénye, 82%.

Negyedik kérdésünk: Mennyire támogatná, hogy létrejöjjön egy olyan civil fórum – civil parlament – amelyben jelen vannak az oszág legjelentősebb érdekcsoportjai és amelynek választott delegáltjai képviselhetik az adott társadalmi réteg álláspontját, illetve a nyilvánosságon keresztül nyomást gyakorolhatnak az állami és önkormányzati döntéshozókra? A Civilek Szövetsége Egyesület műhelyeiben előkészületi szakaszban lévő innovatív pojektet, a Civil Parlament létrehozását inkább támogatnák,  mint nem (56%-20%), de még a kormánypártiak 41%-a is el tudna képzelni egy ilyen fórumot, ez a szám az ellenzéki szavazók körében 75% volt.

Az egyre sűrűbben tapasztalható erőszakosan kiemelt beruházások és az alternatív népszavazások megjelenése a közéletben. Azt kérdeztük, hogy a válaszadó részt venne-e ilyen alternatív népszavazásokon. A demokrácia igénye ezekben a válaszokban jelent meg leginkább. 82% igent mondott, de még a kormánypárti szavazók 81%-a is pozitívan állt hozzá a kérdéshez. (Az ellenzékiek körében ez az arány 90% volt!)

Az egy mondatos tanulság, hogy az elmúlt másfél év apatikus közéleti hangulata mögött mégicsak kitapintható egy jelentős igény a részvételre, a civil kontrollra.

Amennyiben igényli elküldjük Önnek a reprezentatív kutatás kérdéseit is a kérdésekre adott válaszokat szociológiai csoportbontásban. Igényét jelezze a titkarsag@civilekszovetsege.com címen.

Scroll to Top